Lawatan Pertimbangan Akreditasi Penuh Oleh MQA

Kolej Vokasional Dato' Lela Maharaja (KVDLM) telah menerima lawatan panel dan pegawai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) untuk pertimbangan Akreditasi Penuh bagi empat program iaitu Agroindustri Ternakan Poltri, Agroindustri Ternakan Ruminan, Hortikultur, dan Agroindustri Tanaman pada 2 April 2018. Deligasi panel adaah seperti berikut:

  1. Dr Hj Azzizudin bin Kamaruddin (Pensyarah Kanan Universiti Malaya)
  2. En Mohammad Irzzat Reza bin Muhammad Nor (Penolong Pengarah Bahagian Akreditasi Sains dan Perubatan)
  1. Dr Hj Azzizudin bin Kamaruddin (Pensyarah Kanan Universiti Malaya)
  2. En Mohammad Irzzat Reza bin Muhammad Nor (Penolong Pengarah Bahagian Akreditasi Sains dan Perubatan)
  1. Prof. Dr Mahmud Tengku Muda Mohamed (Timbalan Dekan Universiti Malaya)
  2. Cik Nur Atiqah binti Abdul Rahman (Penolong Pengarah Bahagian Akreditasi Sains dan Perubatan)
  1. En. Mohammad Amizi bin Ayob (Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Kelantan)
  2. Pn Roslina binti Abdullah (Penolong Pengarah Kanan Bahagian Akreditasi Sains dan Perubatan)

Turut hadir Pn Ainil Nilam binti Mohd Mokhtar, Pengarah Bahagian Akreditasi Sains dan Perubatan.

Penilaian program melibatkan sesi perbincangan dan wawancara dengan Ketua Program, pensyarah, lawatan ke perpustakaan dan makmal komputer serta mengkaji dokumentasi.