Misi


Bermuafakat Melahirkan Insan Mapan Melalui Pendidikan Bersepadu
Dan
Berkualiti